Välkommen till Torslanda Emballage

Vårt företag är verksamt inom:

  • Tillverkning av träemballage t.ex. pall, lock, lådor & häckar. Allt trä är godkänt enligt ISPM15.
  • Snickeri bearbetning av trä t.ex. borrning, fräsning & cirkelsågning.
  • Format sågning av t.ex. plywood, board, osb-skivor, spånskivor & plastskivor.
  • Emballering och packning av kunders produkter.
  • Tillverkning / import av plastprodukter till fordonsindustrin.

Vi finns i Göteborg & vår marknad är Skandinavien:
Inom en radie av 30 mil når man 50% av Skandinaviens industri.

Göteborgs hamn med 11.000 ankommande fartyg per år. Landsvägstransporter 3,5 miljoner lastbilar passerar Göteborg varje år. Järnvägstransporter 50 godståg lämnar Göteborgsregionen varje dygn. Flygfraktcentrum 90 flyg/dygn till svenska & utländska destinationer.

Torslanda Emballage AB | Hangarvägen 7 | 423 37 Torslanda  | Tel:031-92 08 43 | Epost:info@torslandaemballage.se