fontcolor_mouseover_hmenu: 808080 Torslanda Emballage

Företaget

Torslanda Emballage AB är ett gammalt familjeföretag som drivs idag av 3-generationen. Ursprungligen hade företaget namnet Erik Anderssons Lådfabrik AB och grundades i början på 1950-talet.

Vårt företag finns idag i egna lokaler på Hangarvägen i Torslanda. Vi är centralt belägna med närheten till Skandinaviens största hamn, exportindustrin, logistikcenter och transportföretag.

Vi är medlemmar i Trä- och Möbelindustriförbundet (TMF) och Föreningen Svenskt Näringsliv. Förbundets ändamål och syfte är att tillvarata och främja medlemmarnas gemensamma intressen i arbetsgivar- och branschfrågor. Svenskt Näringsliv har 54.000 företag som medlemmar.

Vår personal ansluten till förbundet GS - facket för skogs-,trä- & grafisk bransch via vårt kollektivavtal.

Soliditets Trippel-A diplom har tilldelats Torslanda Emballage AB sedan 2005. Vårt företag är ett av de 18.358 företag, av Sveriges totalt 313.480 aktiebolag, som tilldelats Trippel-A för högsta kreditvärdighet i Soliditets kreditratingsystem under en 1-årsperiod 2010-2011. Även UC AB intygar att vårt företag har högsta kreditvärdighet Riskklass 5 och Riskprognos 0,15%. 

2008 investerade vi i ett nytt tryckluftssystem baserad på en lamellkompressor teknologi, vilket innebär mycket lågt bullervärde samt värmeåtervinning av motorn. Tillsammans med en extra tryckluftstank ger det en väldigt liten energiförbrukning.

2009 investerade vi i ett nytt vacuumutsug med sågspånfilter till våra kap-, klyv-, skiv- & bandsågar, samt de övriga träbearbetningsmaskinerna. Luftvolymen är ca 5300m3 per timma, ger lufthastighet i insug 30 m/sekund. Värmeåtervinning av motor, lägre bullervärde samt mindre energiförbrukning får vi på köpet.

2011 installerade vi fjärrvärme i vår fastighet, med Göteborgs Energi som leverantör.

2012 har vi ett nytt varmlager på 500 m2 med 8m i takhjöd. Dessutom har vi 2st nya el-truckar ifrån tyska tillverkaren Linde, 1600kg & 2000kg i lyftkapaciet, tillsamans med våra 2st diesel truckar på 3000kg & 4000kg i lyftkapacitet kan vi snabbt transportera vårt material i produktionen.