fontcolor_mouseover_hmenu: 808080 Torslanda Emballage

Miljö & Kvalitet

ISPM-15

Träemballage som skickas utanför EU ska vara tillverkat i enlighet med ISPM-15 kraven.

ISPM 15 står för International Standard for Phytosanitary Measures No. 15.

Det är en internationell standard som innebär att märkt träemballage är behandlat mot växtskadegörare. 

Det minskar risken för att skadegörare som kan angripa träd och skogar sprids med träemballage genom världshandeln.

Inom EU kan märkningen också användas på trä som senare skall användas för att tillverka ISPM 15 märkt träemballage.

I stort sett alla länder kräver att träemballage inklusive stödjevirke som följer med gods vid import ska följa ISPM 15-standarden. 

Värmebehandling innebär att träet upphettas till 56 grader C i minst 30 minuter. 

Kraven innefattar inte processat trä t.ex. plywood, spånskivor, board (masonite) m.m.


Torslanda Emballage AB är Godkänd enligt Jordbruksverket.

Vi tillverkar och tillhandahåller emballage enligt dessa krav.

Godkännande av ISPM-15
Approval of ISPM-15


Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.
Jordbruksverket


Kvalitetspolicy.
Vårt företag skall förse våra kunder med rätt produkter och lösningar av optimal kvalité, till rätt pris och med hög leveranssäkerhet.

Soliditets Trippel-A diplom har tilldelats Torslanda Emballage AB sedan 2005.

Även UC AB intygar att vårt företag har högsta kreditvärdighet Riskklass 5 och Riskprognos 0,15%


Miljöpolicy.

Vårt företag skall följa de miljölagar och föreskrifter som gäller internationellt och nationellt enligt 

Naturvårdsverket och Arbetsmiljöverket.

Genom att använda trä som förpackning & transportemballage bidrar Ert företag i arbetet med att minska på koldioxidutsläppen i atmosfären.

Varje kubikmeter trä som ersätter andra material minskar koldioxidutsläppen med i genomsnitt 1,1 ton.

Lägg ytterligare till 0,9 ton koldioxid som lagrats i träet, 

så sparar varje kubikmeter trä sammanlagt 2 ton koldioxid.

De 0,9 ton koldioxid som lagras i en kubikmeter trä hindras från att komma ut i atmosfären under träproduktens hela livslängd och efteråt genom återanvändning och återvinning (t.ex. som skivmaterial eller andra träfiberprodukter), för att slutligen återföras till atmosfären genom förbränning eller förruttnelse.