fontcolor_mouseover_hmenu: eeeeee Torslanda Emballage

Våra Kunder Miljö & Kvalitet Personal & öppettider Karta

Miljö & Kvalitet

Kvalitetspolicy.
Vårt företag skall förse våra kunder med rätt produkter och lösningar av optimal kvalité, till rätt pris och med hög leveranssäkerhet.

Vi har startat arbetet med att implementera ett intergrerat Ledningssystem FR2000 beräknas vara klart under 2015. Trä- och Möbelindustriförbundet TMF är en av de branschföreningar som äger och förvaltar ledningssystemet FR2000.

FR2000 Verksamhetsledning innehåller krav på ett intergrerat ledningssystem för: - kvalitet (ISO 9001) -miljö (ISO 14001) -kompetensförsörjning (SS 624070) -arbetsmiljö (AFS 2001:1) -brandskydd (SRVFS 2004:3)

Miljöpolicy.
Vårt företag skall följa de miljölagar och föreskrifter som gäller internationellt och nationellt enligt Naturvårdsverket och Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverkets mål är att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och förbättra arbetsmiljön ur fysisk, psykisk, social och arbetsorganisatorisk synvinkel.

Genom att använda trä som förpackning & transportemballage bidrar Ert företag i arbetet med att minska på koldioxidutsläppen i atmosfären.

Varje kubikmeter trä som ersätter andra material minskar koldioxidutsläppen med i genomsnitt 1,1 ton. Lägg ytterligare till 0,9 ton koldioxid som lagrats i träet, så sparar varje kubikmeter trä sammanlagt 2 ton koldioxid. De 0,9 ton koldioxid som lagras i en kubikmeter trä hindras från att komma ut i atmosfären under träproduktens hela livslängd och efteråt genom återanvändning och återvinning (t.ex. som skivmaterial eller andra träfiberprodukter), för att slutligen återföras till atmosfären genom förbränning eller förruttnelse.

Träemballage som skickas utanför EU ska vara tillverkat i enlighet med ISPM-15 kraven.

Torslanda Emballage AB tillverkar och tillhandahåller emballage enligt dessa krav.


Värmebehandling innebär att träet upphettas till 56 grader C i minst 30 minuter. Kraven innefattar inte processat trä t.ex. plywood, spånskivor, board (masonite) m.m.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.
Jordbruksverket